top of page
Om Aperaa

Aperaa.gl er en moderne, digital platform til hurtige og repræsentative meningsmålinger, som besvares direkte på respondenternes smartphone. Det er et stærkt værktøj for alle, der arbejder inden for kommunikation, medier, markedsføring, udvikling, salg, service, strategi m.m..

Aperaa.gl støtter kampen mod kræft ved at donere et fast beløb til Kræftens bekæmpelse for hver undersøgelse, der bliver lavet. Ud over at støtte dette gode formål er det et incitament til en løbende tilmelding til svarpanelet samt en høj responsrate i undersøgelserne.


Aperaa er baseret på den tekniske platform fra Opeepl, som laver globale meningsmålinger.

FRA SPØRGSMÅL TIL RESULTAT PÅ KUN ÉN TIME

6.png

OPSÆTNING

Undersøgelsen opsættes i systemet med avancerede muligheder for routing, filtrering m.m. samt typer af spørgsmål, f.eks. åbne spørgsmål, multiple choice, single choice, billeder, video m.m.
 

Test og godkendelse.

5.png

INDSAMLING

Undersøgelsen udsendes i sms-besked med link til survey til tilfældigt udvalgte respondenter i svarpanelet.


Systemet sørger automatisk for, at alle svargrupper er korrekt repræsenteret i forhold til køn, alder og geografi.

Når det ønskede antal svar er indsamlet, lukker systemet og resultatet er klar.

4.png

RAPPORTERING

Resultaterne opsættes automatisk i tabeller og grafer, filtreret i forhold til f.eks. køn, alder og geografi.


Resultaterne leveres som overskuelige grafer samt datasæt i excel til videre behandling.

Image by Antoine Dautry
Repræsentativitet

Det avancerede system fra Opeepl sikrer automatisk, at alle resultater er repræsentative og at ingen svargruppe er over- eller underrepræsenteret.


Som i alle meningsmålinger er der en statistisk usikkerhed, som normalt ligger mellem 1 og 4 procentpoint, afhængig af svargruppernes størrelse.

bottom of page